You are currently viewing PUM ul. Bogusława 1-2

PUM ul. Bogusława 1-2

Szczegóły projektu

Status: Zrealizowane

Klient: Urząd Miasta Szczecin

Data: 2007 – 2010

Opis projektu

Kompleksowa rozbudowa i modernizacja budynku mieszkalno-usługowego o powierzchni ca. 5000 m2 PUM w Centrum Szczecina przy ulicy Bogusława 1-2 – około 10,0 mln PLN