You are currently viewing PU przy ul. Jagiellońskiej

PU przy ul. Jagiellońskiej

Szczegóły projektu

Status: Zrealizowane

Klient: Urząd Miasta Szczecin

Data: 2004 – 2006

Opis projektu

kompleksowa rozbudowa i modernizacja budynku mieszkalno-usługowego o powierzchni ca. 2500 m2
PU w centrum Szczecina przy ulicy Jagiellońskiej – około 6,0 mln PLN