You are currently viewing Przebudowa kolektorów tłocznych

Przebudowa kolektorów tłocznych

Szczegóły projektu

Status: Zrealizowane

Klient: Rezydent S.A. (spółka celowa – SOWIŃSKIEGO 72 Sp. z o.o.)

Data: 2020

Opis projektu

Przebudowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej 2x PE100 DE800 SDR17 PN 10, kanalizacji teletechnicznej, sieci elektroenergetycznej 15kV ENEA i PKP Energetyka przy ul. Emilii Plater, Ceglanej, Miedzianej.