You are currently viewing Osiedle Pionierów II

Osiedle Pionierów II

Szczegóły projektu

Status: Zrealizowane

Klient: Rezydent S.A. (spółka celowa – SOWIŃSKIEGO 72 Sp. z o.o.)

Data: 2015 – 2019

Opis projektu

Budowa osiedla mieszkaniowego Osiedle Pionierów II przy ul. Potulickiej 20C-20J w Szczecinie, 6 budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu (3 etapy pod 2 budynki każdy), łączna wartość ponad 90 mln PLN.