You are currently viewing Emilii PLater 7

Emilii PLater 7

Szczegóły projektu

Status: W trakcie realizacji

Klient: Rezydent S.A. (spółka celowa – SOWIŃSKIEGO 72 Sp. z o.o.)

Data: 2020 – 2023

Opis projektu

Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji Inwestycji mieszkaniowej pod nazwą „Emilii Plater 7”, która położona jest w Śródmieściu, na terenie osiedla Drzetowo-Grabowo – jednego z administracyjnych osiedli Szczecina, obejmującego swym zasięgiem dawne tereny przy stoczniowe oraz zabudowę mieszkalną.

Wartość inwestycji ok. 100 mln zł

PUM – ok. 19 000