You are currently viewing Apartamenty Pogodno

Apartamenty Pogodno

Szczegóły projektu

Status: Zrealizowane

Klient: Rezydent S.A. (spółka celowa – SOWIŃSKIEGO 72 Sp. z o.o.)

Data: 2017 – 2019

Opis projektu

Budowa osiedla mieszkaniowego Apartamenty Pogodno przy ul. gen. Zygmunta Sadowskiego 8 i 10 w Szczecinie, 2 budynki wielorodzinne wraz z zagospodarowaniem terenu, wartość ponad 20 mln PLN.